Konopie cieszą i leczą
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
100 % Natury 100 % przyjemności
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Naturalne kosmetyki konopne
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Susz CBD
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Szczęśliwym jest człowiek
który robi to co Kocha!
Zapraszamy do kontaktu
HEMP POLAND

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I.    Postanowienia ogólne

1.    Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://www.greenpoland.com.pl,  zwany dalej „Sklep” jest R4-tel sp. z o.o.  ul. J. Piłsudskiego 90 08-110 Siedlce, NIP:8212668209, zarejestrowany w KRS.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: hemp.poland.poczta@gmail.com

3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

4.    Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.greenpoland.com.pl.

5.    Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

II.    Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.greenpoland.com.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2.    Właściciel – R4-tel sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 90 08-110 Siedlce

3.    Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

4.    Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

5.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

6.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

8.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

10.    Rejestracja – dobrowolne  podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III.    Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:

•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

•    dostęp do sieci Internet;

•    adres poczty e-mail.

2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na  urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies

IV.    Rejestracja i Logowanie

1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

2.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.

4.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5.    Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

•    przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;

•    dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

7.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:

•    dostępu do statusu oraz historii zamówień;

•    otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

•    informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

•    zamówienia Produktu,

•    zmiany  swoich danych;

•    zmiany swojego hasła;

•    sprawdzenia swojego zamówienia;

•    usunięcia swojego konta.

8.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

9.    Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

10.  Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V.    Realizacja zamówień

1.    Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

3.    Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

4.    Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego. Faktura/paragon wysyłane są razem z przesyłką, chyba że klient zażąda inaczej (np. faktura na maila).

5.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:

•    wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

•    podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

•    wybór formy dostawy i płatności;

•    zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

•    wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

•    zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

8.    Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9.    Sklep Internetowy nie oferuje możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

1.    Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres:

R4-tel sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 90

08-110 Siedlce

2.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: R4-tel sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 90 08-110 Siedlce.

3.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.    Opakowanie stanowi nierozłączną część produktów.Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.

5.    Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.    Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7.    W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

8.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

•    świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne)

•    świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•    świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•    świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•    świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PO OTWARCIU.

Moje ulubione produkty

Aktualnie brak ulubionych produktów

0