Konopie cieszą i leczą
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
100 % Natury 100 % przyjemności
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Naturalne kosmetyki konopne
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Susz CBD
SPRAWDŹ NASZĄ BOGATĄ OFERTĘ
Szczęśliwym jest człowiek
który robi to co Kocha!
Zapraszamy do kontaktu
HEMP POLAND

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. 

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: zwrot@greenpoland.com.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Piłsudskiego 90, 08-110 Siedlce , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni. 

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: 

dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy: 

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu 
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży. 

Moje ulubione produkty

Aktualnie brak ulubionych produktów

0